Wie zijn we

Ons site-adres is: http://ehbo-les.nl.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de site kunnen de afbeeldingen van de site downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere sites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Analytics

Met wie we jouw gegevens delen

Als je een wachtwoord reset aanvraagt, wordt je IP-adres opgenomen in de reset e-mail.

Hoe lang we jouw gegevens bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die zich op onze site registreren (indien aanwezig), slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen op ieder moment hun persoonlijke informatie bekijken, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Site beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en bewerken.

Welke rechten je hebt over je gegevens

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben wissen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we jouw gegevens naartoe sturen

Mogelijk worden reacties van bezoekers gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectie service.

Privacy verklaring

Ausecours-Nederland hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van cursisten en andere relaties. In deze Privacy verklaring willen we helder en open uitleggen hoe wij omgaan met deze persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan wat in onze mogelijkheden ligt om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom uiterst zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Wij houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wat wij in ieder geval doen is:

 • Persoonsgegevens verwerken alleen met het doel waarvoor ze zijn verstrekt. De doelen en type persoonsgegevens volgen later in deze verklaring.
 • Verwerking van de persoonsgegevens blijft beperkt tot die gegevens die minimaal nodig zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt.
 • We vragen om de uitdrukkelijke toestemming als we deze nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens.
 • We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Wij geven géén persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Wij zijn op de hoogte van de rechten van onze leden, vrijwilligers en overige relaties. We kunnen en willen onze relaties hierop wijzen en wij respecteren die rechten ook.

Als Ausecours-Nederland zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van onze cursisten en overige relaties. Wanner er na het doornemen van deze Privacy verklaring of in het algemeen over de bescherming van persoonsgegevens nog vragen of opmerkingen zijn dan kun je contact opnemen met het bestuur via het secretariaat:

Ausecours-Nederland

t.n.v.M.C.Sep.

Zuidhaven9

4761CR Zevenbergen

Ausecours-Nederland@outlook.com

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden door Ausecours-Nederland verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Registreren van competenties ten behoeve van het behalen of verlengen van een diploma of certificaat.
 • Communicatie met cursisten  en/of overige relaties bijvoorbeeld via e-mail of post.
 • Het incasseren van de rekeningen.

Ten behoeve van bovenstaande doelen vragen bij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam, tussenvoegsel, achternaam
 • Adres, woonplaats
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Geboortedatum,
 • Geslacht
 • IBAN rekeningnummer
 • Opleidingsniveau in diploma’s (BHV reanimatie, eerste hulp aan kinderen Oranje Kruis, eerste Hulp bij ongevallen Oranje Kruis etc.)

Verstrekking aan derden

De persoonsgegevens die aan ons worden gegeven worden niet aan andere partijen verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de doelen hierboven. Dit geldt bijvoorbeeld voor het inschrijven bij de overkoepelende ehbo-organisaties: Het Oranje Kruis, de Hartstichting, Hartslag Nu, De Nederlandse Reanimatie raad. Met deze organisaties wordt alleen de informatie gedeeld die van belang is voor het lidmaatschap bij die bond. Dit wordt gedaan via beveiligde webportals.

Verder verstrekken wij geen persoonsgegevens aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is politie onderzoek in het kader van (persoons)gegevens. In zo’n geval zijn wij verplicht mee te werken met het onderzoek en gegevens af te staan. Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens delen met andere partijen indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Persoonsgegevens van minderjarigen (personen onder 16 jaar) wanneer daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door een ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden door Ausecours-Nederland zolang bewaart als een persoon cursist  is bij Ausecours-Nederland en of zolang zijn of haar diploma geldig is. Wanneer een persoon zijn diploma laat verlopen worden de persoonsgegevens 2 jaar bewaart en daarna verwijderd uit het actuele cursistenlijsten en daaraan verwante lijsten. De contactgegevens (NAW, telefoonnummer, mailadres) blijven bewaard in het boekhoudprogramma.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik. Onder andere:

 • Alle betrokkenen binnen onze organisatie die op welke manier dan ook toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Zij hebben allen een geheimhoudingsverklaring getekend.
 • Voor al onze systemen hebben we een gebruikersnaam en wachtwoord
 • We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. Alle backups zijn encrypted.
 • Alle betrokkenen zijn geïnformeerd over het belang van bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent je gegevens

Elke cursist  heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die we geregistreerd hebben. Daarnaast kan een cursist bezwaar maken tegen de verwerking van (een deel van) de persoonsgegevens door ons of door de partijen met wie wij de informatie delen. Een cursist heeft ook het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan het lid zelf of direct aan een andere partij wanneer gewenst. Wij kunnen vragen om legitimatie voordat wij kunnen voldoen aan hiervoor genoemd verzoek.

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens door ons, dan vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit

Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als je naar aanleiding van deze Privacy verklaring nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op.